SAIK loggaSAIK

Scorekort Vit Slinga

Banan

Banbeskrivning Vit slinga

  

Hål 1

 

Ett kort par 4 hål med dogleg vänster. Greenen i två nivåer vaktas av ett vattenhinder tätt inpå greenens högra halva. En skogsdunge 50 m innan green, som är kort och bred, försvårar för den djärve att nå pinnen från tee. Ett mellan-järn kan vara en perfekt start.

Gul tee 232m Röd tee 210m

 

Flyover hål 1

 

Hål 2

 

Här finns gott om plats för en rejäl drive från tee, mitt i och 250 m är inget problem. Pass upp för skogen till vänster. Par 5:an är kort men även här finns en mindre sjö innan green. Greenen lutar tacksamt mot och inspel på tredje slaget innebär inga egentliga problem. Som på alla hål på banan har vinden oerhört stor betydelse och är en faktor att ta in i spelet.

Gul tee 437m Röd tee 383m

 

Flyover hål 2

 

Hål 3

Här kommer första par 3-hålet. Greenen är långsmal och finns i två etage med branta slänter väster sida och bakåt. Dessutom plågas spelarna av ett vattenhinder direkt inpå greenens högra flank. Slår du för långt så väntar ett dike tio meter bakom. Precision krävs.

Gul tee 136m Röd tee 117m

Flyover hål 3

Hål 4

Utslag från skogskanten på detta par 4-hål, med out of bounds pinnar efter hela vänstra sidan. Gott om plats på fairway finns dock, men en dogleg vänster gör att driven kan ställa till det. Även här finns vatten strax före och till vänster om en green som är synnerligen svår att fastna på (mycket liten och upphöjd).

Gul tee 323m Röd tee 288m

Flyover hål 4

Hål 5

Detta hål som även det är par 4 har en bred fairway som hindras av ett vattenfyllt dike efter ca 250 meter. Diket passeras diagonalt mot en liten upphöjd green som är under tillbyggnad med ca 320 m². Greenen troligen komplett under augusti månad, och ligger väldigt tätt inpå vattendraget.

 Gul tee 328m Röd tee 302m

Flyover hål 5

Hål 6

Mycket väl tilltagen fairway på detta par 4-hål, och här kan den starke smiska på med en drive på 300 långa meter om kapacitet finns. Därpå dyker föregående dike upp igen och försvårar placering och inspel till en ondulerad och liten green nära inpå vattnet. Även här diagonal passage, av vattenhindret, vilket kräver precision.

 Gul tee 330m Röd tee 293m

Flyover hål 6

Hål 7

Ett nytt par 4 med kraftig dogleg vänster där man inte ska stanna kort i ruffen och inte heller rulla av på andra sidan fairway. Greenen inte alltför liten men vaktas av en lång bunker ifall du får till en slice. I övrigt problemfri och ett av två hål som inte innehåller vatten.

Gul tee 313m Röd tee 280m

Flyover hål 7

Hål 8

Ett märkbart långt par 3-hål där vinden bjuder på hårt motstånd. Bunkrar kort om green på båda sidor, besvärlig ruff och ett vattenhål direkt bakom green ger många gråa hår för medelgolfaren. Som om inte detta var nog så är greenen mycket liten och som oftast upphöjd. Bogey är inte illa.

Gul tee 187m Röd tee 161m

Flyover hål 8

Hål 9

Rundan avslutas med ett par 4 där en dogleg ger huvudbry, speciellt då ruffen är besvärlig. Hittar du fairway så föregås greenen av en elak bunker på vänster sida, som stör inspelet, speciellt då greenen återigen är liten och svårträffad med rätt branta sidor.

Gul tee 335m Röd tee 293m

Flyover hål 9 

 

Banbeskrivning Gul slinga (Pay and Play)

 

Hål 1 

Det börjar tufft, direkt utanför Klubbhuset, med en liten sjö följt av ett vattenfyllt dike.  Du måste slå en lyra på minst 40 m för att gå fri från vattnen. Hålet mäter 105 m och greenen är enkel och stor. 

 

Hål 2 

Gå rätt upp på skogskullen med utsikt in mot Sandviken. Du står högt på tee-platta och har 105 m fram till målet. Bunker höger om green stör inte speciellt.

 

Hål 3 

På papperet det lättaste hålet. Det finns några små kullar före green som kan störa ifall boll-banan blir låg eller kort. Väldigt vindkänsligt så tänk på att hålla upp mot vinden.

 

Hål 4 

Tee-platta på kulle. En sjö glänser vacker och plågsam strax före green. Slå fram max 80 m om du inte kan få bollen över till andra sidan sjön på ett slag. Det krävs minst 110 meter i luften för att passera vattnet. Det finns en omväg runt sjön för nybörjaren. Ofta besvärlig motvind här. 130 m totalt.

 

Hål 5 

Här spelar du upp mot Årsunda-vägen. Hålet är 120 m och du måste passera ett vattenfyllt dike strax efter tee. Lång bunker bevakar hela baksidan av greenen, som är i två etager, och rätt besvärlig att hitta putt-linjen på.

 

Hål 6 

Här spelar vi ner mot en green som vaktas av en liten sjö, som ligger kort om green och även lite höger om spellinjen. Är du inte trygg med dina höga bollbanor, så är det säkrast att passera vattnet på vänstra sidan.

 

Hål 7 

Näst längsta hålet med friska 140 meter. Bunkrar på båda sidor men inte direkt inpå green. Slår du för långt här så är du i stora problem. Vatten i form av diket ligger och lurar hela vägen.

 Hål 8E

Efter att ha gått över bron så väntar en ny kulle med tee-platta och 130 enkla metrar. Inga problem här annat än den besvärande vinden. Greenen är stor och innehåller inga svårigheter. Att slå för långt på greenens högra sida kan sluta tokigt.

Hål 9

Avslutningen är rätt tuff med 160m och en fairway-bunker mitt i och ca 50m före green. Vattendiket följer hela vänstra sidan, så riktigt sneda slag kan belönas med dopp och dropp. Greenen lite upphöjd och kan vara svår att stanna på. Dessutom vaktar skogsdungen på högra sidan green.                   

 

 

 

 

Slope kalkylator

Min golf

 

  • rebykon1
  • logo ahlsell en
  • sitab
  • sandvik
  • Bilmetron