Medlemskap

Fullvärdig medlem 2090kr

Vardagsmedlem 1430kr

Greenfeemedlem 650kr

Junior 18-21 (f. 2001 – 2004) 800kr

Junior 14-17 (f. 2005 – 2008) 600kr

Junior 0-13 (f. 2009 eller senare) 0kr

Gröntkort inkl. medlemskap 50 platser 2095kr

Greenfee

Korta banan 120kr

Långa banan 150kr

Heldagsgreenfee 280kr, gäller båda banorna

Greenfee betalas in via Swish på nr.
1235529680 eller kontant i grennfeeluckan