Banbeskrivning”Vit slinga” (slopad).

Hål 1

Ett kort par 4 hål med dogleg vänster. Greenen i två nivåer  vaktas av ett vattenhinder tätt inpå greenens högra halva. En skogsdunge 50 m innan green, som är kort och bred, försvårar för den djärve att nå pinnen från tee. Ett mellan-järn kan vara en perfekt start.

Gul tee 232m  Röd tee 210m

Hål 2

Här finns gott om plats för en rejäl drive från tee, då mitt i och 250 m inte är ett problem. Pass upp för skogen till vänster. Par 5:an är kort, men även här finns en mindre sjö innan green. En green som  lutar tacksamt emot och inspel på tredje slaget innebär inga egentliga problem. Som på alla hål på banan har vinden oerhört stor betydelse och är en faktor att ta in i spelet.

Gul tee 437m  Röd tee 383m

Hål 3

Här kommer första par-3 hålet. Greenen är långsmal och finns i två etage med branta slänter vä sida och bakåt. Dessutom plågas spelarna av en helt nybyggd (2018), rätt djup torvbunker tätt på hö sida. En mini-sjö hö om bunker försvårar ytterligare.

Gul tee 136m  Röd tee 117m

Hål 4

Utslag från skogskanten på detta par 4-hål med stor och förbättrad tee-yta (2017). Out of bounds-pinnar flankerar hela vänstersidan. Rejält bred fairway störs av en kraftig dogleg vänster och en driver kan bli väl lång. En gräsbunker strax före green, som är extremt liten och upphöjd, försvårar inspelet.

Gul tee 323m  Röd tee 288m

Hål 5

Även detta ett par 4-hål med bred fairway, som dock hindras av ett vattenfyllt dike efter ca 250 m. Diket passeras diagonalt, via dogleg vä,  mot en ondulerad green på ca 400 kvadrat (tillbyggd 2016). Diket är en riktig bollsamlare då green ligger tätt inpå.

Gul tee 328m  Röd tee 302m

Hål 6

Mycket väl tilltagen fairway på detta par 4-hål, och här kan den starke smiska på med en drive på 300 långa meter……. om kapacitet finns. Därpå dyker föregående dike upp och försvårar verkligen inspel till en ondulerad och ytterst liten green, vägg i vägg med vattnet. Glöm inte vinden här.

Gul tee 330m  Röd tee 293m

Hål 7

Ett nytt par 4 med kraftig dogleg vä, där man inte ska stanna kort i knähög ruff och inte heller ”slica” över till andra sidan. Greenen, inte alltför liten, skyddas av en lång bunker framför och höger om målet. I övrigt problemfritt och ett av tre hål som inte försvåras av vatten.

Gul tee 313m  Röd tee 280m

Hål 8

Ett riktigt långt par 3-hål där vinden bjuder på hårt motstånd, Bunker vä sida  och besvärlig ruff  kryddat med ett mindre vattenhål direkt efter green, ger många gråa hår för medelgolfaren. Som om detta inte vore nog så är greenen mycket liten och som oftast här ute …. upphöjd.

Gul tee 187m  Röd tee 161m

Hål 9

Rundan avslutas med ett par 4 där ännu en dogleg vänster ger huvudbry. Hittar du ändå fairway så föregås green av en elak bunker (stor och djup) som täcker halva green på vä sida. Liten och hal är greenen som inte är lätt att parkera på.